Ý kiến phụ huynh

Liên kết website

Thống kê

 • Đang online : 1
 • Hôm qua : 3 - 918
 • Hôm kia : 1 - 84
 • Tổng : 26412 - 199833
 • IP : 125.212.221.26
 • TD : Unknown ?
 • HĐH : Unknown
 • Ngày :

Hội - Đoàn - Đội / Thông tin học bổng / Chi tiết tin

Học bổng Lawrence-Sting 2014

07-07-2014 09:54:02 | Lượt xem : 776

Căn cứ biên bản duyệt xét danh sách được cấp học bổng Lawrece Sting 2014...


SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 NGỌC LÂM                                              
 
 
BIÊN BẢN
 HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  HỌC BỔNG LAWRENCE STING
Năm học 2014 – 2015
 
 
 

-          Căn cứ công văn số 13/HKH.TP ngày 24/ 06/ 2014 của Hội khuyến học Tân Phú về việc xét chọn học sinh nhận học bổng Lawrence Sting năm học 2014-2015.
-          Căn cứ danh sách đề nghị xét chọn học bổng của giáo viên chủ nhiệm các khối lớp.
-          Căn cứ chỉ tiêu phân bổ học bổng của Hội khuyến học Tân Phú,
 
          Hôm nay,vào lúc 14g00 ngày 04/07/2014,tại văn phòng trường THCS&THPT Ngọc Lâm, hội đồng xét chọn học bổng được triệu tập gồm các thành viên sau :
 1. Ông Phan Đình Xuân : Hiệu trưởng ,đại diện cho BGH nhà trường.
 2. Ông TrẦn Thắng : CT. Chi Hội khuyến học Trường Ngọc Lâm
 3. Ông Vũ Thành Tính : Bí thư Đoàn trường
 4. Bà Nguyển Thị Bích Huyền  ; Giáo viên, đại diện cho GVCN các khối lớp.
            Hội đồng tiến hành họp xét duyệt các đối tượng được giáo viên chủ nhiệm đề xuất theo danh sách dưới đây:
STT Họ tên học sinh Lớp
(2013-2014)
XLHL XLHK Tình hình hiện nay(Đang học lớp ……..) Ghi chú
1 Trần Trương Ngọc Linh 11A1 Khá Tốt 12A2 Mồ côi cha mẹ.Đ/c
Thọ Lâm 1,Phú Thanh
2 Vũ Trần Hoàng Chương 10A3 TB Khá 11A4 Mồ côi cha
3 Lê Hoàng Gia 10A1 TB Tốt 11A3 Mồ côi cha
 
         Căn cứ vào tiêu chuẩn bình chọn của tổ chức khuyến học Lawrence Sting, các thành viên trong hội đồng thống nhất xét chọn học sinh Trần Trương Ngọc Linh hiện là học sinh lớp 12A2 trong số 03 học sinh được đề xuất với lý do học sinh này mồ côi cả cha lẫn mẹ,hiện ở chung với bà nội đã hết tuổi lao động và có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.(Năm học 2013-2014 em Linh đã nhận học bổng Lawrence S.Ting)
 
Danh sách học sinh được đề cử hưởng học bổng Lawrence S.Ting.(2014-2015)
 
STT Họ tên học sinh Lớp XLHL XLHK Tên Cha (mẹ) Địa chỉ
1 Trần Trương Ngọc Linh 12A2     Mồ côi cha mẹ Thọ Lâm 1,Phú Thanh
 
      THƯ KÝ                                                                                  HIỆU TRƯỞN                                                                                                                 (Đã ký)                                                                                                                                       
 Nguyễn Thị Bích Huyền                                                             Phan Đình Xuân